Start med en MVP – og kom sikkert i mål med dit nye produkt

MVP er en forkortelse for Minimum Viable Product. Altså et produkt som kun har de mest essentielle funktioner, og mangler den endelige færdiggørelse. Det er en perfekt måde at teste dit nye it-produkt eller din nye cloud-tjeneste på, fordi du så kan indarbejde kundernes ønsker og ændringsforslag i færdiggørelsen af det endelige produkt. Vil du hurtigere og mere sikkert i mål, skal du tale MVP med Ribe HostingCenter. Læs her hvorfor!

VP-begrebet har været anvendt i mange år indenfor særligt it-branchen. Det er oftest også den tilgang, mange nye iværksætterfirmaer bruger, når de starter op.

For ved udelukkende at fokusere på de essentielle funktioner i det produkt eller den ydelse, du ønsker at sælge fremadrettet, kan du begrænse udviklingsomkostningerne, og begynde at tjene penge på produktet, før det er helt færdigt.

Men det kræver, at du vælger den rigtige platform, og den rigtige udviklingsstrategi. Ellers risikerer du at blive slået hjem, og skulle starte forfra op til flere gange i løbet af færdiggørelsesprocessen. Så hvis du ikke trækker på erfaren ekspertise fra starten, kan dit MVP-produkt nemt komme til at koste det samme at udvikle, som et produkt der var udviklet på traditionel vis.

Hvad betyder MVP?

MVP betyder som allerede nævnt Minimum Viable Product. Det er en central del af LEAN-tankegangen, som er en af de mest populære udviklingsmetoder i dag.

Kort fortalt handler MVP om at starte med de vigtigste funktioner, og så høste de første kundeerfaringer med produktet, inden du færdiggør det endeligt.

Du starter så at sige med de centrale funktioner og en mock-up-agtig brugergrænseflade af f.eks. din nye cloudtjeneste, og kan så udvikle den endelige version med de tilbagemeldinger, ideer og andre input, du får fra de første kunder, som køber tjenesten.

Disse kunder får måske så produktet eller tjenesten til en nedsat pris, så du bedre kan forsvare over for dem, at de må leve med et ufærdigt produkt i starten. Men samtidig får de også større indflydelse på det færdige resultat, hvilket giver mange en stor tilfredsstillelse og en større loyalitet over for produktet.

Fordelen ved MVP

Derved får du en række klare fordele, som f.eks.:

  • Du kommer på markedet før eventuelle konkurrenter
  • Du har lavere udviklingsomkostninger
  • Du begynder hurtigere at tjene penge
  • Det kræver en mindre investering af dig og evt. investorer
  • Du kan træffe bedre beslutninger under færdiggørelsen
  • Du får hurtigere praktiske erfaringer med kunderne
  • Du får mere loyale kunder

Hvad er bagsiden ved at bruge MVP

Der er dog en væsentlig faktor, du skal have styr på, hvis du vil have succes med dit MVP-projekt. Særligt hvis du udvikler et it-produkt eller en cloudløsning.

De udvikles tit på nogle standardframeworks, som giver dig de mest grundlæggende UX-elementer, og stiller en bred pallette af andre standardfunktioner til din rådighed.

Samtidig skal du vælge en udviklingsstrategi, som giver dig den nødvendige fleksibilitet længere henne i projektet, når produktet skal færdiggøres.

Så har du ikke selv, eller har du ikke adgang til den rigtige ekspertise på det område, dit MVP-produkt skal bruge inden for, kan du nemt vælge forkert. Og vælger du det forkerte framework og den forkerte strategi fra starten, kan det nemt ende med at give dit MVP-produkt et stort set back undervejs.

For kan framework og strategi ikke bære, skal du oftest starte helt forfra. Måske endda op til flere gange.

Få erfaren sparring og udviklerhjælp til dit MVP-produkt

Derfor er det vigtigt, at du finder den rigtige samarbejdspartner, når du skal udvikle dit nye MVP-produkt inden for it- og cloud-området. Gerne en partner, som samtidig kan tilbyde dig en velafprøvet, sikker og stabil platform at udvikle dit MVP-produkt på.

Den partner får du, hvis du vælger Ribe Hostingcenter. Vi har hjulpet masser af store, små og startup- virksomheder med deres MVP it-projekt, og har stor erfaring med de mest udbredte og veldokumenterede frameworks, fremgangsmåder og strategier på området.

Så vil du have den største sikkerhed for at nå i mål med dit MVP-produkt, skal du kontakte os allerede i dag. Så kan vi være med fra starten, og sikre dig den succes, som dit færdige produkt gerne skulle blive en dag.