NAV-integration med fokus på medarbejdernes hverdag

Hos Ribe Mediehus har vi fokus på dine medarbejdere, når vi udvikler integrationsløsninger til Microsoft Dynamics NAV. Derfor sikrer vi altid, at alle medarbejdere kan anvende vores integrationsløsninger, uanset deres it-kundskaber. Allerhelst udvikler vi automatiske integrationsløsninger, der ikke kræver, at medarbejderne skal gøre noget selv, for at integrationen virker.

Skræddersyede NAV-integrationer

Vi kan også skræddersy NAV-integrationer til andre it-systemer. Så anvender du

 • en anden webshopløsning end de nævnte
 • en specialudviklet webtjeneste til kundebetjening
 • specialudviklede eller -tilpassede proces- eller registreringssystemer
 • andre former for specialudviklede eller -tilpassede tjenester

kan vi bygge en Microsoft Dynamics NAV-integration til dem. Samtidig leverer vi også gerne integrationsløsninger mellem jeres andre it-systemer, ligesom vi kan opbygge mere komplekse integrationsløsninger, der udveksler data mellem flere end to systemer.

Shopsystemer med standardintegrationer

Vi kan levere Microsoft Dynamics NAV-integration til de mest populære webshop-løsninger. Således har vi f.eks. udviklet standardløsninger til:

 • Woocommerce <–> Microsoft Dynamics NAV
 • Magento <–> Microsoft Dynamics NAV
 • Microsoft SharePoint <–> Microsoft Dynamics NAV
 • Microsoft Outlook <–> Microsoft Dynamics NAV

NAV-integrationen medtager alle data om:

 • Kunder
 • Produkter
  • Beskrivelse
  • Billede
 • Lager
 • Ordrer

Med Microsoft Dynamics NAV kan du samle alle oplysninger om firmaet og registrere data om alle de arbejdsprocesser, der foregår i virksomheden. Ikke kun i selve Dynamics NAV, men også de øvrige digitale tjenester og programmer, som I anvender i virksomheden. Det kræver blot at Microsoft Dynamics NAV kan tale sammen med de pågældende systemer – og den integration kan vi levere hos Ribe Mediehus.

Anvender I Microsoft Dynamics NAV i jeres virksomhed, er det oftest det naturlige omdrejningspunkt omkring alle digitale transaktioner i virksomheden. Her indgår lagerstyring, produktionsstyring, personaleadministration og løn som naturlige elementer, der findes særlige moduler til i Dynamics NAV.

Men har I f.eks. en webshop eller udbyder forskellige elektroniske tjenester til jeres kunder via jeres hjemmeside, vil det også være naturligt at integrere disse tjenester med Microsoft Dynamics NAV. Derved sparer I jer selv for meget dobbeltarbejde i form af manuel registrering af de data, der allerede ligger på digital form – bare i et it-system, der ikke umiddelbart kan sende data videre til Microsoft Dynamics NAV.

Med en NAV-integration kan alle jeres it-systemer snakke med Dynamics NAV

Vi kan sørge for, at alle jeres digitale tjenester og virksomhedens øvrige it-systemer kan udveksle relevante informationer med jeres Microsoft Dynamics NAV-system. Derved kan f.eks. salg på webshoppen bogføres automatisk, ligesom oplysninger om ordren kan sendes automatisk videre til lageret. Så kan de pakke kundernes bestilling, så snart I har registreret betalingen af ordren på nettet.

Det letter jer for en masse arbejde og gør det samtidig muligt for jer, at ekspedere kunderne med den hastighed, som de forventer, når de køber ind hos jer via jeres webshop på nettet.

På samme måde kan data fra f.eks. jeres produktionsmaskiner eller jeres tidsregistreringssystem, nemt integreres med Microsoft Dynamics NAV, så f.eks. data om producerede enheder eller medarbejdernes indstempling automatisk registreres i de relevante dele af jeres NAV-løsning.

Dels betyder det, at I slipper for manuelt tastearbejde og dels giver det jer den gevinst, at I altid har adgang til opdaterede oplysninger om de pågældende dele af jeres forretning.

Brugertilpasset integration med andre Microsoft-produkter

Selv om Microsoft har gjort det nemmere og nemmere med hver ny version at overføre data mellem deres forskellige produkter, er der oftest stadig behov for mere specialiserede tilpasninger. De standardintegrationer der følger med, dækker nemlig sjældent alle de specialsituationer, som I måske har I jeres virksomhed.

Således kan vi skræddersy integrationen mellem Microsoft Dynamics NAV og f.eks. SharePoint, så alle relevante økonomiske og salgsmæssige data kan tilgås af medarbejderne direkte fra den enkelte kundes arbejdsområde på SharePoint.

Vi kan også udvikle specialintegrationer mellem Dynamics NAV og Outlook, så I f.eks. kan registrere mails fra kunderne på deres konto i Dynamics NAV. Eller så I kan tilgå de seneste oprettede fakturaer og tilbud, så de nemt kan vedhæftes til den mail, I er ved at skrive til en given kunde.

Integration mellem Dynamics NAV, Saleforce og andre trediepartstjenester

Det kan også være, at I bruger nogle af internettets populære tjenester til f.eks. CRM, opgavestyring eller bookning. Her kan vi f.eks. oprette integration mellem Salesforce og Microsoft Dynamics NAV, så alle informationer om nye kunder overføres automatisk til Dynamics NAV og opdaterede priser og produktinformationer kan overføres til Salesforce.

På samme måde kan oplysninger om tidsforbrug på opgaver i jeres opgavestyringssystem i skyen, overføres til Microsoft Dynamics NAV for nem fakturering af de enkelte kunder. Omvendt kan vi også i mange tilfælde sende produktinformationer og priser til jeres opgavesystem i skyen, hvis systemet også kan registrere vareforbrug på de enkelte opgaver.

Skræddersyede Microsoft Dynamics NAV-integrationer

I praksis vil vi oftest være i stand til at levere helt skræddersyede NAV-integrationer med et hvilket som helst it-system. Hvor automatiseret integrationen kommer til at foregår, afhænger dog af det it-system, vi skal integrere Dynamics NAV med.

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at bygge en fuldautomatisk integration i realtid, kan vi oftest bygge integrationen, så den kan foregå enten helt uden eller med en enkelt eller ganske få brugerinteraktioner. For som sagt tænker vi altid først og fremmest på medarbejderne og deres daglige brug af integrationen, når vi udvikler skræddersyede NAV-integrationer til jeres virksomhed.