Vi er eksperter i ERP integration

Skal din webshop automatiseres? Hos Ribe Mediehus kan du trygt overlade det tekniske til os. Vi har erfaring med en lang række af ERP systemer! Blandt andre har vi erfaring med de mest populære på markedet, Microsoft Dynamics & E-Conomic.

Vi opsætter det rigtige miljø til data exchange, og sørger for kommunikationen mellem din webshop og dit regnskabssystem. Som regel foregår det i samarbejde med din eksisterende ERP leverandør.

ERP integration med fokus på brugernes hverdag

Hos Ribe Mediehus har vi fokus på, at de ERP-integrationer vi leverer, skal kunne bruges i en travl hverdag af alle typer medarbejdere uanset it-kundskaber. Derfor sætter vi en ære i at udvikle automatiske integrationsløsninger, der ikke kræver at brugerne skal gøre noget aktivt, for at integrationen virker.

Shopsystemer med standardintegrationer

Nogle af de mest efterspurgte løsninger på ERP integration er mellem de mest populære webshop-løsninger og virksomhedens ERP-system. Her har vi eksempelvis udviklet standardløsninger til:

Vores ERP-integrationer medtager som standard alle data om:

  • Kunder
  • Produkter
    • Beskrivelse
    • Billede
  • Lager
  • Ordrer

Skræddersyede ERP-integrationer

Vi udvikler gerne integrationer på bestilling. Har I brug for bestemt integration mellem to forskellige systemer? Så kan Ribe Mediehus næsten altid finde den mest gnidningsløse og smidige løsning. Vi kan levere integrationer mellem alle former for it-systemer. Det behøver ikke nødvendigvis være til eller fra Microsoft Dynamics NAV. Vi leverer også gerne integrationsløsninger til mere komplekse systemer eller løsninger. Mere komplekse systemer udveksler data mellem mere end to systemer.

ERP integration sikrer det fulde overblik

ERP står for Enterprise Ressource Planning. Derfor omfatter et ERP-system ikke bare firmaets økonomi, men alle de arbejdsprocesser der foregår i virksomheden. I praksis samler et fuldt udbygget ERP-system alle relevante data og oplysninger om arbejdsgange, lagerbeholdning og økonomi. Det betyder samtidig, at ERP-systemet skal kunne tale sammen med alle de andre elektroniske systemer, I anvender i virksomheden.

I de fleste virksomheder er ERP-systemet det daglige omdrejningspunkt for alle hverdagens aktiviteter lige fra salg over produktion og til lagerstyring. Mange steder indgår personaleadministration og løn som en naturlig del af ERP-systemet. Planlægningen af ressourcer og mange andre aktiviteter i virksomheden styres også fra ERP-systemet.

Herhjemme har vi en stærk tradition for at bygge ERP-systemer og faktisk har nogle af de mest udbredte ERP-systemer på verdensmarkedet danske rødder. Således stammer både Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics AX fra de danske ERP-systemer Navision og Axapta, som Microsoft opkøbte i starten af årtusindet i deres dengang hidtil største opkøbsrunde. Siden har Microsofts opkøb af blandt andet dansk-svensk-funderede Skype og det sociale netværk LinkedIn slået denne handel.

Grundet vores stærke tradition for ERP-systemer, har danske virksomheder brugt disse systemer i væsentlig flere år end virksomhederne i mange andre lande. Faktisk længe før det kom til at hedde ERP, men blot hed bogholderi- eller økonomisystem.

Digitalisér alle arbejdsgange med ERP integration

Men selv om vi har en stærk tradition for ERP-løsninger her i landet, er der stadig mange andre elektroniske systemer, der ikke umiddelbart lader sig integrere eller forbinde med de mest udbredte ERP-systemer. Det gælder typisk firmaets webshop eller andre digitale frontends ud mod kunderne.

Ligeledes anvender mange virksomheder et CRM-system i salgsafdelingen. Her bruger en del Microsoft Dynamics CRM, der har indbygget fuld integration til både Microsoft Dynamics AX og NAV. Andre sværger til Salesforce eller andre CRM-systemer, der ikke er udviklet af Microsoft.

Tilsvarende findes der en række cloudbaserede ERP-lignende systemer til retail og tilbuds- og ordrestyring, som ikke umiddelbart kan levere oplysninger fra systemet i et format, som kan bruges i det ERP-system, I anvender. Det betyder, at for eksempel den arbejdsopgave som I har håndteret i jeres cloudbaserede tilbuds- og ordresystem, ikke automatisk kan importeres i ERP-systemet, så kunden kan faktureres.

Slip for manuelt arbejde og saml alle data på et sted

Selvfølgelig kan I overføre de nødvendige data manuelt. Det betyder dog oftest, at dataoverførslen begrænses til kun at omfatte de mest nødvendige data. Ved i stedet at bygge en skræddersyet integration mellem det pågældende system og firmaets ERP-system, kan I dels undgå den manuelle arbejdsproces og dels få overført alle relevante data fra det ene system til det andet automatisk.

Derved har I alle oplysninger og data samlet et sted. Det kan komme jer til gavn på et utal af måder, bl.a. hvis I vil trække data ud i forbindelse med optimering af arbejdsgange eller f.eks. produktions- eller likviditetsplanlægning.

Så i alle de tilfælde, hvor der ikke er direkte integration mellem firmaets ERP-system og et tredjepartssystem fra en anden leverandør, er det nødvendigt at få kodet en integrationsløsning. Det kræver naturligvis, at det er muligt enten at kunne eksportere data fra tredjepartssystemet i et brugbart format, eller at der findes et såkaldt API eller andet udvekslingsprogram, der gør det muligt at tilgå informationerne fra andre elektroniske systemer.

Muligt at integrere de fleste systemer

Det er det heldigvis de fleste systemer, der understøtter. Derved kan integrationen oftest automatiseres fuldstændigt, så for eksempel alle de salg I har i jeres webshop, helt automatisk bogføres i jeres ERP-system. Samtidig sendes oplysninger om varerne til lagersystemet i ERP-løsningen. På den måde bliver varerne trukket fra lageret, pakket og sendt til kunden.

Tilsvarende er det muligt at kode en integration mellem de fleste cloudbaserede tilbud- og opgavestyringssystemer, så vare- og timeforbrug med videre automatisk overføres til ERP-systemet. Derved kan I fakturere kunderne, justere varebeholdningen på lageret og få sendt oplysninger om de enkelte medarbejderes timeforbrug til lønsystemet i ERP-løsningen. Det kan Iogså selv om den cloudbaserede løsning indeholder et faktureringsmodul.

Nogle gange kan det dog være nødvendigt med semi-automatiske løsninger, hvor du eksempelvis skal eksportere manuelt fra et system og så importere data i jeres ERP-system via et særligt import-program, som er udviklet til formålet.

Find den rigtige partner til at bygge jeres ERP integration

I nogle tilfælde kan I være så heldige, at de cloudbaserede tjenester eller programleverandører, I anvender, tilbyder integrationsmoduler til de mest udbredte ERP-systemer. Det betyder, at hvis I eksempelvis benytter ERP fra SAP eller Microsoft Dynamics, vil det være muligt at få en integration, der knytter de to systemer sammen.

Sådanne integrationsløsninger kan dog have problemer med at fungere korrekt, hvis I har fået specialudviklet moduler til jeres ERP-system. Her vil det kræve en yderligere tilpasning af jeres ERP-system, at få standardintegrationen fra jeres leverandør af tredjepartssystemet til at fungere korrekt.

Andre gange findes der ikke en integration fra leverandøren, selv om I anvender et af de mest udbredte ERP-systemer på markedet. I disse tilfælde skal integrationen enten købes fra en anden leverandør, der har udviklet den tidligere, eller udvikles af de ERP-konsulenter I bruger i firmaet.

Når I vælger leverandør til ERP-integration er det vigtigt, at I vælger en leverandør, der har forstand på og erfaring med begge de systemer, I skal have til at tale sammen. Mange – især cloudbaserede – løsninger er dog bygget på de samme eller beslægtede frameworks. Derfor vil det oftest være muligt for en leverandør med et bredt kendskab til disse, at kunne kode en integrationsløsning til jeres ERP-system.

Få den bedste ERP-integration med Ribe Mediehus

Som mangeårig leverandør af ERP-systemer fra Microsoft Dynamics, har vi stor erfaring med at bygge ERP-integrationer. Ribe Mediehus har eksempelvis udviklet ERP integration mellem både Microsoft Dynamics C5, AX og NAV og et udtal af danske og udenlandske tredjepartssystemer.

Vores store erfaring kommer jer til gode, både når det gælder om at udvikle en løsning, der får alle data med og den hastighed vi kan udvikle løsningen med. Gennem vores indgående kendskab til datamodellerne i de tre Microsoft Dynamics-produkter, kan vi oftest også komme med forbedrings- og eller optimeringsforslag til de integrationsbehov I allerede har. På den måde får I udnyttet alle data fra tredjepartssystemet optimalt i jeres ERP-system.

Alle de løsninger vi leverer, supporteres naturligvis i forbindelse med vores almindelige aftale med jer om ERP-support. Det betyder, at I kan få hjælp og support på samme måde til de ERP-integrationer vi udvikler for jer, som I får det til jeres ERP-system.

Samtidig udnytter vi vores eksisterende kendskab til jeres forretning, til at bygge den mest optimale integrationsløsning. Så selv om vi måske har leveret ERP-integrationer til det samme tredjepartsystem før, kaster vi ikke bare en standardløsning over disken til jer. Vi sørger for at den passer til netop jeres forretning og jeres ERP-system. På den måde får I den mest optimale løsning og kan bruge data fra tredjepartssystemet i jeres ERP-system, hvor det giver bedst mening.

Få et uforpligtende tilbud på ERP-integration

Selv om vi måske aldrig har leveret noget til jer før, kan vi sagtens levere ERP-integrationer til dine systemer. Ribe Mediehus arbejder med ERP integration fra stort set alle tredjepartsprogrammer og cloudbaserede løsninger og til Microsoft Dynamics C5, AX og NAV.

Så har I behov for at få data over fra jeres eksisterende tredjepartssystemer, så kontakt os allerede i dag. Du kan benytte kontaktformularen her på siden, sende en mail eller ringe til os telefon. Så finder vi sammen den bedste løsning! Det er den løsning, som sikrer jer den mest gnidningsløse integration af alle jeres digitale arbejdsgange i virksomheden.